Start

Sånglektion

Körer

Röst/
kommunikation


Företag/
skolor


Om mig

Kontakt

BiP™-
Voice Training
Förbättra och stärk talrösten! Utveckla förmågan att presentera och kommunicera på ett intressant och trovärdigt sätt.

En dålig talröst är inte ett udda personlighetsdrag. En ansträngd och forcerad röst förlorar i trovärdighet och får inte omgivningens uppmärksamhet. Att få uppmärksamhet och skapa förtroende är essentiellt för politiker, skådespelare, företagsledare och föreläsare men även bl a telefonister, säljare och lärare är beroende av att rösten är hållbar och stabil.

En sund och förankrad talröst är klar, tydlig och behaglig att lyssna på och talaren ger ett lugnt, intressant och trovärdigt intryck. En tydlig diktion gör det lättare att formulera orden och ge ett nyanserat uttryck samtidigt som kroppsspråket understryker det som framförs.

Även sångare måste träna talrösten, talad dialog förekommer t ex ofta i musikteater. Dessutom är talet en del av sångtekniken. Tal och sång produceras på samma sätt, bara energi och intensitet skiljer de båda funktionerna åt. En god talröst är därför viktigt för sångarens utveckling.

Senast uppdaterad: 2016-09-01 | © Copyright Vocalux 2016